“మన తపాలా – మన సేవలు”

మన తపాలా మన సేవలు హైదరాబాద్ తపాలా శాఖ నుండి సీనియర్ సూపెరింటెండెంట్ ఏ .సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఈరోజు జేడీ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం హైదరాబాద్ లో శ్రీ జేడీ లక్ష్మినారాయణ గారిని కలిసి పోస్టల్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ గురించి మరియు భారత తపాలా శాఖ అందించే వివిధ రకాల సేవలు గురించి అభిప్రాయసేకరణ తీసుకోవడం జరిగింది . దానిలో భాగంగా గతం లో శ్రీ జేడీ లక్ష్మినారాయణ గారు చేసిన పోస్టల్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ గురించి పూర్తిగా వివరించడం జరిగింది ,ఈ కార్యక్రమం లో పలు రకాల ప్రశ్నలకు జేడీ లక్ష్మినారాయణ గారు వివిధ రకాల సూచనలు చెయ్యడం జరిగింది దానితో పాటు అందరికి పోస్టల్ ఇన్సూరెన్సు పాలసీ ఉండాలని దానివల్ల మనకు కలిగె లాభాలను వివరించడం జరిగింది.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loader