“యువజన సమ్మేళనం”

ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమాఖ్య అధ్వర్యంలో విజయవాడలో జరిగిన యువజన సమ్మేళనంలో పాల్గొని ఉత్తేజపూరిత ప్రసంగం చేసిన జెడి లక్ష్మీనారాయణ గారు.   

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loader