61వ సారి రక్తదానం చేసిన శ్రీ వి.వి.లక్ష్మీనారాయణ IPS గారు

విశాఖనగరంలో శ్రీ వి.వి.లక్ష్మీనారాయణ IPS వారి జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది, ఈ సందర్భంగా నగరంలో పలుచోట్ల రక్తదాన సిభిరాలు మరియు ఇతర సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది, ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీ వి.వి.లక్ష్మీనారాయణ IPS గారు 61వ సారి రక్తదానం చేశారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా నిర్వహించిన రక్తదాన సిభిరాలను శ్రీ వి.వి.లక్ష్మీనారాయణ IPS గారు సందర్శించారు, ఈ స్వచ్ఛంద రక్తదాన శిబిరాలలో పాల్గొన్న రక్తదాతలందరినీ అభినందించి ప్రశంసా పత్రాలను అందజేశారు, అనంతరం గోపాలపట్నంలో స్థానికంగా …

61వ సారి రక్తదానం చేసిన శ్రీ వి.వి.లక్ష్మీనారాయణ IPS గారు Read More »