“రైతే రాజు – గ్రామ స్వరాజ్యమే ధ్యేయం”

         “జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ” గారు కలలు కన్న గ్రామ స్వరాజ్యం సాకారం కావాలంటే, స్థానిక సంస్థలకు పూర్తి అధికారాలు, నిధులు ఇవ్వాలి. రాబోయే పంచాయితీ ఎన్నికలలో పోటీ చేయాలనే ఆసక్తిగల అభ్యర్థులకు Join for Development Foundation తరపున 2 రోజుల అవగాహన సదస్సు హైదరాబాదులో నిర్వహించడం జరిగింది.